Mac Dermid Dysplay Maker 72 UVX

Posiadamy ploter drukujący UV firmy “Mac Dermid Dysplay Maker 72 UVX”.

Dzięki jego możliwościom oferujemy Państwu bezpośredni druk na niemal każdym podłożu, zarówno na materiałach sztywnych jak
i elastycznych, o wymiarach:

  • 300 cm / 180 cm ( w przypadku mat. sztywnych )
  • maksymalna grubość mat. drukowanego 12,7 mm
  • wydruki z roli bez ograniczeń
  • rozdzielczość wydruków 600 / 600 dpi

Metoda utwardzania atramentów promieniami UV sprawia, iż są one odporne na warunki atmosferyczne do 3 lat, bez zastosowania dodatkowych zabezpieczeń typu: foliowanie, laminowanie.

Technologia druku cyfrowego pozwala na pominięcie tworzenia przygotowalni, co w efekcie powoduje skrócenie czasu i obniżenie kosztów produkcji.

Wykonanie: AGINUS